MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-07-06

Kto pozná čas, keď dokonať mám

2013-07-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Kto pozná čas, keď dokonať mám? Dni plynú, príde po mňa smrť,
vždy blízka je a nečakaná, náhle ma môže zastihnúť.
Kriste, pre rany nevinné, buď pri mne v smrti hodine.

2. Do večera sa často zmení, čo bolo včasne za rána.
Dokiaľ som živý tu na zemi, hrôza zo smrti ľaká ma.
Kriste, pre rany nevinné, buď pri mne v smrti hodine.

3. Nevzdiali ma od Krista môjho život, smrť, pokoj ani boj,
dám svoje ruky do rán Jeho, vyslovím: Pán môj a Boh môj.
Kriste, pre rany nevinné, buď pri mne v smrti hodine.

4. Obliekol som sa v svätosť Krista pri krste, to je slávna vec,
prijal ma Pán Boh, pravda istá, miluje ma ako Otec.
Kriste, pre rany nevinné, buď pri mne v smrti hodine.

5. Kristovo telo som požíval, krv Jeho mal som za nápoj,
On vo mne, ja v ňom som prebýval, som Jeho, On je Pán Boh môj.
Kriste, pre rany nevinné, buď pri mne v smrti hodine.

6. Nuž príď, smrť, večer a či ráno, som s Kristom, viac sa nebojím,
preveď ma k radosti cez žalosť, však s pravou vierou obstojím.
Kriste, pre muky nevinné, buď pri mne v smrti hodine.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:25 min)

Komentáre

Bez komentárov

Tvoj komentár

Aby si ma presvedčil, že si človek a nie spamový robot

Audio nie je povolené