MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-07-28

Duch Pánov svoju svätou milosťou

2012-07-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Duch Pánov svoju svätou milosťou naplnil srdcia apoštolov,
zavial sťa vietor, keď spolu sedeli.
Ducha Svätého túžobne čakali, túžobne čakali.
2. Pán učeníkov do sveta poslal, Slovo zvestovať im prikázal,
aby učili na svete každého,
poznávať Boha, pravdu slova Jeho, pravdu slova Jeho.
3. Prijmite, riekol, Ducha Svätého, Učiteľa z nebies verného,
On vás najlepšie sám pravde naučí,
a zjaví skryté, i budúce veci, i budúce veci.
4. Vyznávať keď budete a svedčiť, nech pravdivé sú vaše reči,
nič sa nebojte, ani neľakajte,
Duch vás naučí, čo zvestovať máte, čo zvestovať máte.
5. Preto aj my dnes všetci radostne Pána Ježiša o to prosme,
nech nám z lásky svojho Ducha udelí a naše chladné
srdcia Ním premení; daj to, Kriste verný, daj to, Kriste verný!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:59 min)

Komentáre

Bez komentárov

Tvoj komentár

Aby si ma presvedčil, že si človek a nie spamový robot

Audio nie je povolené


„Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s dalekohledem.“ Jan Werich