MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-06-14

Žalmy 83

2012-06-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1  Pieseň. Žalm Ásáfov.
2  Bože, nedopraj si pokoja, nemlč a neodpočívaj, ó Bože!
3  Lebo, hľa, zúria Tvoji nepriatelia a hlavu dvíhajú tí, čo Ťa nenávidia.
4  Proti Tvojmu ľudu chystajú ľstivé plány, radia sa proti Tvojim chránencom.
5  Hovoria: Poďte, vyhubme ich, aby neboli národom, aby sa nespomínalo viac meno Izraela!
6  Lebo jednomyseľne sa radia: uzavierajú zmluvu proti Tebe
7  stany Edómu a Izmaelcov, Móáb a Hagarci,
8  Gebal, Ammón a Amálék, Filištínsko s obyvateľmi Týru.
9  Aj Asýria sa k nim pripojila, pomocným ramenom sa stali synom Lótovým. Sela.
10  Nalož s nimi ako s Midjánom, ako so Síserom, ako s Jábínom pri potoku Kíšóne,
11  ktorí boli vyhubení v Én-Dóre a stali sa hnojom zeme.
12  S ich vznešenými nalož ako s Órébom a Zeébom, ako so Zebachom a Calmunnom, so všetkými ich šľachticmi,
13  ktorí hovorili: Zaberme si Božie príbytky!
14  Bože, nalož s nimi ako s chumáčom buriny, ako s plevami vo vetre.
15  Ako oheň spaľuje les a plameň vrchy zažíha,
16  tak ich svojou búrkou prenasleduj a svojou povíchricou predes!
17  Naplň im tváre potupou, aby hľadali Tvoje meno, Hospodine!
18  Nech sa hanbia a desia na večité veky, nech sa červenajú a zhynú.
19  Nech zvedia, že Ty, čo máš meno Hospodin, na celej zemi sám si Najvyšší!

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 0:00 min)

Komentáre

Bez komentárov

Tvoj komentár

Aby si ma presvedčil, že si človek a nie spamový robot

Audio nie je povolené


„O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak.“ Jan Werich