MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-04-28

Vrúcne všetci plesajme

2012-04-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Vrúcne všetci plesajme, Ježiš vstal! – viac niet Ho v hrobe –
radostne vyznávajme: už je koniec smrti, zlobe;
v slávnom Kristovom vzkriesení osteň smrti je zlomený.
2. Príde čas, že umrieme, v Kristu však máme istotu,
že aj nás z prachu zeme vzkriesi k večnému životu:
On z drahej svojej milosti prijme verných do radosti.
3. Radujme sa, spievajme: Haleluja, milý Pane!
Vo viere zotrvajme, podľa nej nech sa nám stane,
večný život dá všetkým nám z hrobu vzkriesený Kristus Pán.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:58 min)

Komentáre

Bez komentárov

Tvoj komentár

Aby si ma presvedčil, že si človek a nie spamový robot

Audio nie je povolené