MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-03-25

Žalmy 80

2012-03-25 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1  Pre hudobný prednes na nápev: Ľalia, Svedectvo Ásáfovo. Žalm.
2  Čuj, Pastier Izraela, ktorý vodíš Jozefa ako ovce; Ty, ktorý tróniš nad cherubmi, zjav sa
3  pred Efrajimom, Benjamínom a Menaššem! Vzbuď svoju silu a príď nám na pomoc!
4  Obnov nás, Bože, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení!
5  Ó Hospodine, Bože mocností, dokedy sa budeš hnevať na modlitbu svojho ľudu?
6  Nakŕmil si ich chlebom sĺz, napojil si ich veľkou mierou sĺz.
7  Urobil si nás predmetom sváru našim susedom, naši nepriatelia si z nás robia posmech.
8  Obnov nás, Bože mocností, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení!
9  Révu si vytrhol z Egypta, vyhnal si pohanov a zasadil si ju.
10  Urovnal si pôdu pre ňu, takže zapustila korene a naplnila krajinu.
11  Jej tôňou boli vrchy zakryté a jej ratolesťami Božie cédre.
12  Svoje úponky vystrela k moru a svoje výhonky až k Veľrieke.
13  Prečo si zboril jej ohrady, takže ju kmášu všetci, ktorí idú povedľa?
14  Diviak z lesa ju obžiera a poľná zver ju spása.
15  Navráť sa, Bože mocností, pohliadni z neba, pozri, a navštív túto révu,
16  štep, ktorý zasadila Tvoja pravica, a syna, ktorého si si vychoval.
17  Ohňom ju spálili a obsekali, nech zahynú hrozbou Tvojej tváre.
18  Nech je Tvoja ruka nad mužom Tvojej pravice a nad synom ľudským, ktorého si si vychoval.
19  Neodstúpime od Teba, dopraj nám života a Tvoje meno vzývať budeme.
20  Obnov nás, Hospodine, Bože mocností, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 0:00 min)

Komentáre

Bez komentárov

Tvoj komentár

Aby si ma presvedčil, že si človek a nie spamový robot

Audio nie je povolené


„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich