MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-02-05

Slávže, duša, nebies Pána

2012-02-05 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Slávže, duša nebies Pána, srdce nech sa rozhorí,
spásu, milosť On ti dáva, nech sa pred Ním svet korí:
Sláva, sláva buď Mu sláva slávy večnej Kráľovi!

2. V každej biede a slabosti je nám Otcom premilým,
On vždy rýchlym je k milosti, ale k hnevu spozdilým,
sláv Ho, sláv Ho, oslavuj Ho, Kráľa lásky a sily.

3. Verne drží stráž nad nami, krehkosť našu On pozná,
pred zlostníkmi nás ochráni, žiadna moc Ho nezdolá,
sláv Ho, sláv Ho, oslavuj Ho, sláv Ho verne zem celá.

4. Život náš jak kvietok poľný: Víchra van a sa zmení,
rýchlo zhynie v smrti ohni, Boh je však bez premeny,
sláva, sláva, buď Mu sláva, On je večný, jediný!

5. Anjelský zbor, sláv Ho s nami, ty Ho poznáš tvárou v tvár;
slnko, mesiac i s hviezdami, aj celý vesmír Ho chváľ.
Sláva, sláva, buď Mu sláva! On milosti večný Kráľ!

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:40 min)

Komentáre

Bez komentárov

Tvoj komentár

Aby si ma presvedčil, že si človek a nie spamový robot

Audio nie je povolené