MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-06-10

Ako čerstvú vodu hľadá jeleň

2011-06-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ako čerstvú vodu hľadá jeleň v letnej páľave,
tak Svätého Ducha žiada duša v každej únave,
veď bez jeho pomoci ku spáse v nás niet moci,
veriť v Krista síl nemáme, mŕtvi v hriechoch zostávame.

2. Duch Svätý je Utešiteľ, Otec a Syn Ho dáva,
On je najlepší Učiteľ, v Ňom božská múdrosť pravá,
čo Pán Ježiš hovoril, dokiaľ v ľudskom tele žil,
to Duch svätý vyučuje, tak vo viere upevňuje.

3. Duch svedčí z Písma svätého, ako Boh svet miloval,
že Syna svojho milého jednorodeného dal.
V Ňom má veriaci v Neho dar života večného,
veď neprišiel svet odsúdiť, ale hriešnikov vykúpiť.

4. Mnohé vzácne slová Pána Duch Svätý nám predkladá,
ktoré nás pred bludmi chránia, a v Kristu od nás žiada,
aby sa v duši každej viera, láska a nádej
vždy viacej rozhojňovali, v živote dosvedčovali.

5. Ó, príď i k nám, Duchu Svätý, Bože mocný a pravý,
v Trojici jednej podstaty, hoden rovnakej slávy,
posväcuj a spravuj nás teraz i v posledný čas,
otvor svojich darov prameň na naše spasenie. Amen.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:31 min)

Komentáre

  1. Azriel povedal:

    2015-05-16

    V 4. slohe v poslednom riadku je chybne napísané "v život dosvedčovali", správne však má byť "v živote dosvedčovali". V 5. slohe v 1. riadku je chybne "bože mocný a pravý", správne má byť "Bože ..." - vďaka za korekciu.

    ---DAKUJEM, TEXT OPRAVENY--sem---

Tvoj komentár

Aby si ma presvedčil, že si človek a nie spamový robot

Audio nie je povolené


„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain