MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-05-21

Do neba, do neba vstúp

2011-05-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Do neba, do neba vstúp, nebeský Kráľu,
len tam hodnú Teba prijmeš večnú chválu,
len tam skvie sa Tvoja odmena, v Bohu zložená,
v Bohu zložená.
2. Do neba, do neba ideš z našej zeme,
čaká Ťa veleba tam za poníženie!
V neskonalej slávnej večnosti, v stálej radosti,
v stálej radosti.
3. V dome Otca Tvojho sú mnohé príbytky,
ktoré majú zdediť verné Božie dietky,
tam čaká veniec pripravený tým, čo sú verní,
tým, čo sú verní.
4. Do neba, do neba, riaď môj rozum, myseľ,
aby som od Teba už navždy závisel
s vôľou, umom a srdcom vrelým, životom celým,
životom celým.
5. Do neba, do neba, prijmi ma z milosti,
daj mi zaprieť seba a hriešne žiadosti,
neklesnúť v žiadnom pokušení, ani v súžení,
ani v súžení.
6. „Do neba, do neba“ chcem vzdychnúť napokon,
keď sa budem lúčiť s pozemským životom;
uveď ma k sebe do radosti, tam vo večnosti,
tam vo večnosti.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:55 min)

Komentáre

Bez komentárov

Tvoj komentár

Aby si ma presvedčil, že si človek a nie spamový robot

Audio nie je povolené