MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-04-23

Bože Otče, Ty si mocne (Kyrie)

2011-04-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Bože Otče, Ty si mocne Syna svojho vzkriesil, ó, zmiluj sa!
2. Vyčisť aj z nás hriechov zlý kvas, k životu vzkries i nás, ó, zmiluj sa!
3. Daj nám svoju slávu večnú, naveky byť s Tebou; ó, zmiluj sa!
4. Kriste, Boží Synu, zahladil si našu vinu smrťou nevinnou, zmiluj sa!
5. K Otcovi veď nás sám, láskavo sa priznávaj k nám;
Kriste, zmiluj sa nad nami!
6. Tam anjeli svätí chvália Ťa, klaňajú sa Ti, Kriste, zmiluj sa nad nami!
7. Duchu Svätý jednej podstaty, večný s Otcom i Synom, zmiluj sa!
8. Naše srdcia vierou osvecuj, ó milý Tešiteľu, zmiluj sa!
9. Vypočuj prosby naše a priveď nás ku večnej spáse,
Bože večný, zmiluj sa nad nami!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:12 min)

Komentáre

Bez komentárov

Tvoj komentár

Aby si ma presvedčil, že si človek a nie spamový robot

Audio nie je povolené