MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2010-10-06

Veda verzus Darwin, 5.časť

2010-10-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok
Objav kódu DNA premenil naše ponímanie živej bunky. Teraz vieme, že v samotnej podstate života je „jazyk“, kód, súbor pokynov. „Je evidentné, že prírodu už nemôžeme chápať len ako hmotu a energiu. Ani všetky jej tajomné komnaty sa nedajú otvoriť kľúčmi chémie a fyziky.... K akémukoľvek vysvetleniu sveta, ktorý si robí nárok na úplnosť, je potrebná ešte tretia zložka (entita). K mocným chemickým a fyzikálnym teóriám je treba pridať neskorého prichádzajúceho – teóriu informácií“ - hovorí Jeremy Campbell.
Aj otázku vzniku života je nutné skúmať a vysvetľovať s prihliadnutím k týmto skutočnostiam o informáciách uložených v informačných molekulách. Otázka vzniku života sa dnes vo vede kryje s otázkou vzniku informácie (biologickej informácie) uloženej v bunkách.
Akou mierou prispela informatika, tento nový vedný odbor, ktorý sa tiež vyformoval ako biochémia v podstate v druhej polovici 20. storočia, k odpovediam na otázky o vzniku života?

Pozn: Cyklus prednášok "Veda verzus Darwin" pôvodne určených pre rozhlasové vysielanie je zverejnený s láskavým súhlasom autora textu doc. RNDr. Drahoslava Vajdu, CSc.

 Stiahni ukážku MP3 (7 MB | 13:01 min)

Komentáre

Bez komentárov

Tvoj komentár

Aby si ma presvedčil, že si človek a nie spamový robot

Audio nie je povolené