MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2010-09-25

Veda verzus Darwin, 3.časť

2010-09-25 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok
V predchádzajúcej časti naších rozhovorov o evolúcii sme stručne hovorili o historickom a myšlienkovom pozadí doby, v ktorej sa, okrem iného, zrodila aj Darwinova predstava o vzniku druhov prírodzeným výberom. Pripomeňme si základné prevládajúce predstavy, okrem kresťanskej viery, ktoré mali vplyv na spoločenské myslenie obdobia, v ktorom Darwin žil a pracoval.
Predovšetkým to bol neutíchajúci vplyv gréckej filozfie na európske myslenie. Až do 13. storočia prevládajúcou filozofiou bola Aristotelská filozofia. V 13. storočí došlo k zmiešaniu aristotelskej filozofie a kresťanskej viery a vznikol filozofický prúd nazvaný scholastika. Darwinov koncept vzniku druhov bol logickým záverom a dôsledkom myšlienkových koncepcií a filozofických prúdov obdobia 18. a 19. storočia a predovšetkým zotrvávajúceho vplyvu gréckej filozófie a scholastiky. Charakteristickou črtou gréckej filozofie bola predstava o večne existujúcej hmote. Táto predstava bola filozofická predstava, bolo to nedokázané a nedokázateľné tvrdenie. Bol to predpoklad a stal sa predpokladom aj pre Darwinov koncept vzniku rôznych druhov a celé evolučné myslenie.

Pozn: Cyklus prednášok "Veda verzus Darwin" pôvodne určených pre rozhlasové vysielanie je zverejnený s láskavým súhlasom autora textu doc. RNDr. Drahoslava Vajdu, CSc.

 Stiahni ukážku MP3 (9 MB | 14:52 min)

Komentáre

Bez komentárov

Tvoj komentár

Aby si ma presvedčil, že si človek a nie spamový robot

Audio nie je povolené