MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-12-22
2012-12-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Boh náš je láska od večnosti. On základ bytia, prúd milosti.
Z lásky vytvoril, zdržuje svet. Kde nieto Jeho, života niet!
(: Boh náš je láska! :)

2. Boh náš je láska od večnosti. On prameň sily, lúč svetlosti.
Do rúcha krásy oblieka svet. Kde nieto Jeho, radosti niet!
(: Boh náš je láska. :)

3. Boh náš je láska od večnosti. On darcom svätej blaženosti.
Z lásky stratený vykúpil svet. Kde nieto Jeho, spasenia niet!
(: Boh náš je láska! :)

4. Boh náš je láska od večnosti. No neuzrieš Ho bez svätosti.
Ó, v čarokrásny, nadhviezdny svet bez rúcha slávy prístupu niet!
(: Boh náš je láska! :)

CD: Jeden Život Máme
Track: 04/12 Rok: 2006
Spieva: KES spev. skupina
Text: Mária Royová

 Stiahni ukážku MP3 (0 MB | 3:34 min)

2012-12-22
2012-12-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Kráľu nebies! Kto vypovie mena Tvojho moc?
Kto ku dielu, ktoré konáš, dá Tebe pomoc?
Len ten žije, na koho Ty v láske pohliadneš,
svety vstali, svety padnú, keď Ty povelieš.

2. Panovníče milovaný, kto ťa pochopí?
Ty stál si raz nad hrôzami sveta potopy.
Ty ešte raz pohneš nebom, zeme základy:
dych úst Tvojich bezbožníka razom zahladí.

3. Kráľu slávny! Tak veľká je mena Tvojho moc!
A strpel si boľasť, hanu, smrti strašnú noc.
Utrpením dietok Tvojich znižuje Ťa svet;
všetko máš, a hľa, na zemi miesta Tebe niet!

4. Ó, Kráľu náš vyvýšený! Teba vzývame,
srdcia v láske k nohám Tvojim svätým skladáme.
Tebe slúžiť, za Teba mrieť na zemi náš diel,
s Tebou večne v sláve tróniť žitia nášho cieľ.

CD: Jeden Život Máme
Track: 01/12 Rok: 2006
Spieva: KES spev. skupina
Text: Kristína Royová

 Stiahni ukážku MP3 (0 MB | 4:30 min)

2012-12-22
2012-12-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Kto dá mi sily k púti v ďalekú blaha ríš?
Kto osvieti mi cestu, úskalia, zrady skrýš?
Kto nahradí mi svojeť v tej smutnej cudzine?
Môj Boh a brat: Pán Ježiš, On svetlo jediné.
2. Kto osladí mi prácu, bez zdaru svitania?
Kto zotrie horké slzy bolesti, sklamania?
Kto naučí ma veriť, kde nezrieť pomoci?
Môj anjel zmluvy: Ježiš, mocný i v nemoci.
3. Kto otvorí mi bránu, až púť raz skončená?
V čích rukách leží vzácna vernosti odmena?
Kto vloží ma s plesaním tam v náruč Otcovu?
Ježiš sám cesta jasná k večnému domovu.

CD: Jeden Život Máme
Track: O9/12 Rok: 2006
Spieva: Natália Eliášová
Text: Kristína Royová

 Stiahni ukážku MP3 (0 MB | 4:03 min)

2011-04-16
2011-04-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Spevokol pri Evanjelickom a. v. cirkevnom zbore v Ružomberku nahral v máji 2004 hudobné CD s názvom Veľkú radosť dal nám Pán. Obsahuje 22 duchovných skladieb upravených pre trojhlasný a štvorhlasný miešaný zbor.

Info o CD a spevokole
2011-02-11
2011-02-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok
Spevokol Zvon z Trenčína dáva voľne k dispozícii nahrávky z dvoch CD vo formáte MP3
 

CD 2000

 

 

Sťiahnuť celé CD 2000 (zip archív, 31.8 MB)

CD 2005
Sťiahnuť celé CD 2005 (zip archív, 53.98 MB)

„O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak.“ Jan Werich