MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:56 min)

2012-02-11
2012-02-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:45 min)

2012-02-11
2012-02-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Oslavuj Pána, veď celý svet spravuje slávne,
na orlích krídlach Ťa nesie, ochraňuje verne,
Až doposiaľ mnoho dobrého ti dal,
či si to necítil zjavne?
2. Oslavuj Pána, všemocného Vládcu a Kráľa,
nech Mu znie chválospev, akým Ho anjeli slávia!
Piesňou a hrou, harfami aj citarou
hlásajme: Buď Bohu chvála!
3. Oslavuj Pána, veď život i zdravie ti dáva,
silu ti vlieva a v priazni svojej zachováva. Aj v kríži On
počul, utíšil tvoj ston, pod krídla si Ťa ukrýva.
4. Oslavuj Pána, zo všetkých síl chválu Mu vzdávaj.
Všetko, čo jestvuje, smelo k Nemu sa priznávaj!
Svetlom je v tmách a nádejou v úzkostiach.
Velebiť Ho neprestávaj!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:03 min)